Financieel beheer

boekhouding

 

De syndicus:

  • Voert de boekhouding van de mede-eigendom
  • Zorgt voor stipte betaling van de leveranciers
  • Stelt een kosten-begroting op voor het toekomende boekjaar en vraagt – na goedkeuring van de Algemene Vergadering – voorschotten/provisies op bij de mede-eigenaars
  • Stelt jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven op die aan de mede-eigenaars wordt toegestuurd
  • Beheert het reservefonds (= fonds dat onvoorziene zware kosten moet helpen opvangen).

 

 

 

Bron: http://www.habitos.be/nl/kopen-huren/taak-van-de-syndicus-2442/