Als één team werken wij samen aan de toekomst van uw gebouw!

Ons Team

Wat is een syndicus?

U bent eigenaar van een onroerend goed zoals een appartement, een winkel, een autostaanplaats, een garage, …?
Het gebouw bestaat uit minstens twee kavels die eigendom zijn van verschillende personen?
Dan bent U wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen.
De syndicus beheert de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom zoals bijvoorbeeld de inkomhall, de lift, de garage, … en legt jaarlijks verantwoording af voor zijn beheer.


Wat doet een syndicus?

Vanaf het ogenblik dat diverse woningen of panden, toebehorend aan meer dan één eigenaar, onder één dak vallen, worden we geconfronteerd met de wet op mede-eigendom (B.W. art 577). Deze vereniging van mede-eigenaars (alle eigenaars) beschikt als rechtspersoon over meerdere wettelijke organen, nl. de algemene vergadering (AV) en de syndicus.

De syndicus is beheerder van de gemene delen van een residentie.  Via de wet zijn de syndicus een 20-tal taken toebedeeld.

Daarnaast kan de syndicus ook nog andere taken toegewezen worden, bv. opvolgen schadedossiers, briefwisseling inzake private eigenaars, bijwonen en/of aanvaarden van opleveringen inzake gemene delen in naam en voor rekening van mede-eigendom of inwendig reglement, het opvragen van vergelijkende offerten etc… Deze taken zijn buitengewone prestaties.

De syndicus draagt zorg voor de uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering en de wetgever legt de syndicus bepaalde wettelijke taken op zoals ondermeer:
– het financieel beheer
– het technisch beheer
– het administratief beheer
– het communicatief beheer

De syndicus kan dus geen eigen beslissingen nemen (tenzij bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen).
De syndicus zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke installaties werken (dmv onderhoudscontracten of regie aannemingen = beslissing van de AV) en streeft naar een goede huisvrede.
Het is een veel voorkomende misvatting dat de syndicus zelf komt poetsen, lampen vervangt, kleine klussen oplost, of zelf huisbewaarder is.
Het is perfect mogelijk dat één van de mede-eigenaars (of de raad van mede-eigendom) binnen het gebouw enkele van deze taken op zich neemt om zo de kosten te drukken.
Ook bij schadegevallen moet de syndicus handelen om alles in het werk te stellen om de oorzaak ten spoedigste te stoppen (bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen).

Daarnaast staat het controle orgaan “Raad van Mede-eigendom” in voor een vlotte werking tussen de VME en de syndicus.
De communicatie met de syndicus verloopt het vlotst via de Raad van Mede-Eigendom (in grotere gebouwen) ofwel rechtstreeks aan de syndicus en dit dan bij voorkeur schriftelijk.  Op die manier geraken gemelde zaken niet vergeten.

 

 

 

ADMINISTRATIEF

TECHNISCH

FINANCIEEL